Kurs/opplæring med fokus på relasjonsbygging

Har du mange «Hunters» i selgerstaben din?  Kanskje en del førstegangssalg men ikke så trofaste kunder over tid? Kan du tenke deg en mer stabil kundemasse som kommer tilbake gang på gang?

B2B salg er i de fleste tilfeller basert på nære relasjoner til beslutningstakere hos din kunde.  Det kreves kløkt, empati og sosiale antenner for å få kunden til å signere men det kreves gjerne mer fokus på relasjoner for å BEHOLDE kunden.

Du har kanskje ønske om å ha noen som er dyktige på dette og trenger tips og triks for at en eller fler i staben din skal bli gode «Farmers» ?

Ta kontakt så tar vi en prat